Overheidsbetrekkingen ook voor u

 

 

In de uitvoering van uw activiteiten is één van de stakeholders de overheid. Op welke wijze heeft de overheid invloed op de bedrijfsvoering en hoe kan die invloed positief voor het bereiken van uw doelstellingen worden. Overheidsbetrekkingen in kaart brengen en vervolgens uw public affairs begeleiden door bijvoorbeeld lobbyen zijn de activiteiten van VanBijenGelders. Met veel ervaring en kennis van gemeenten, provincies en de rijksoverheid als oud-volkvertegenwoordiger in al deze gremia kan Norbert Klein u adviseren. Advisering vindt plaats op declaratiebasis.