Subsidieadvisering ook voor u

 

De overheid stimuleert bedrijven en organisaties om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals meer innovatie, meer export, een beter milieu, meer werkgelegenheid of minder energieverbruik.

 

Door subsidies te verlenen aan bedrijven en instellingen streeft de overheid haar doelstellingen na. Subsidieverwerving is een vak om bedrijven en overheidsregelingen te verbinden. Het bureau VanBijenGelders heeft hier sinds 2001 ervaring mee door veel opdrachtgevers te leiden door het woud van regelingen. Samen met de opdrachtgever wordt het traject van aanvraag tot subsidietoekenning verzorgd. Aanvragen worden begeleid op “no-cure no-pay”-basis met een aanvangsfee.