Subsidieverwerving: kansen voor uw bedrijf

 

De overheid stimuleert bedrijven en organisaties om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals meer innovatie, meer export, een beter milieu, meer werkgelegenheid of minder energieverbruik.

Door subsidies te verlenen aan bedrijven en instellingen streeft de overheid haar doelstellingen na. Subsidieverwerving is een vak om bedrijven en overheidsregelingen te verbinden. Het bureau VanBijenGelders heeft hier sinds 2002 ervaring mee door  opdrachtgevers te leiden door het woud van regelingen. Samen met de opdrachtgever wordt het traject van aanvraag tot subsidietoekenning verzorgd. Aanvragen worden begeleid op “no-cure no-pay”-basis met een commitmentfee. Onze ervaring en kennis leiden samen met uw projecten tot succesvolle subsidieaanvragen. Dat geeft uw bedrijf meer kansen.

Is een subsidieaanvraag goedgekeurd, dan ondersteunt VanBijenGelders u bij de verantwoording van de subsidie.