Wat kan VanBijenGelders voor u doen

Ieder bedrijf, organisatie, vereniging of stichting heeft te maken met de overheid. Of het nu de gemeente, de provincie of de Rijksoverheid is, op verschillende manieren heeft de overheid invloed op de eigen activiteiten.

 

De vraag is nu: laat u het allemaal op u afkomen of niet?

VanBijenGelders denkt met u mee over hoe strategisch om te gaan met de overheid, de kansen en de bedreigingen.

Een belangrijke kans voor uw bedrijf is de verwerving van subsidie. De overheid wil u stimuleren om aan belangrijke overheidsdoelstellingen bij te dragen. Voor welke subsidie zoudt u in aanmerking kunnen komen? En wat zijn voor u de gevolgen? Een mooie innovatie kan met subsidie ontwikkeld worden. VanBijenGelders verzorgt al sinds 2001 met succes subsidieverwerving.

Subsidie aanvragen is niet moeilijk: een druk op de knop en een aanvraag is ingediend. Een subsidieaanvraag voorbereiden is daarentegen lastig. Wordt aan de regels voldaan? Sluit de aanvraag aan bij de doelstelling en criteria van de subsidiegever? Wordt tijdig ingediend? En zo zijn er meer voetangels en klemmen.

 

Public affairs is het begeleiden van uw overheidsbetrekking van planvorming tot lobby. Zo kan het zijn dat uw toekomstplannen niet binnen de verouderde huidige regels past. Hoe dat dan op te lossen? VanBijenGelders helpt u daarbij.