Overheidsbemoeienis omzetten in kansen voor uw bedrijf

 

 

In de uitvoering van uw activiteiten is één van de stakeholders de overheid. Op vele fronten bemoeit de overheid zich met uw bedrijf: met regels, wetten, vergunningen en beleidsontwikkelingen. Op welke wijze heeft de overheid invloed op uw bedrijfsvoering en hoe kan die invloed positief voor het bereiken van uw doelstellingen worden. Geen bedreigingen maar kansen voor uw bedrijf. Overheidsbetrekkingen in kaart brengen en vervolgens u te begeleiden door bijvoorbeeld te lobbyen en informatie-stakeholders activiteiten. Met veel ervaring en kennis van gemeenten, provincies en de rijksoverheid als oud-volkvertegenwoordiger in al deze gremia kan Norbert Klein u adviseren. Advisering vindt plaats op een vooraf afgesproken declaratiebasis.