Overheidsfinanciering kansen voor uw bedrijf

 

De overheid stimuleert bedrijven en organisaties om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals meer innovatie, meer export, een beter milieu, meer werkgelegenheid, verlaging van het energieverbruik of minder CO2-uitstoot.

Door bijvoorbeeld subsidie, krediet, fiscaliteit en borgstelling voor bedrijven en instellingen wil de overheid haar doelstellingen bereiken.¬† Het bureau VanBijenGelders heeft met deze overheidsinstrumenten sinds 2002 ervaring door¬† opdrachtgevers te leiden door het woud van regelingen. Samen met de opdrachtgever wordt het traject van aanvraag tot subsidietoekenning verzorgd. Aanvragen worden begeleid op “no-cure no-pay”-basis met een commitmentfee. Onze ervaring en kennis leiden samen met uw projecten tot succesvolle subsidieaanvragen. Dat geeft uw bedrijf meer kansen.

Is een aanvraag goedgekeurd, dan ondersteunt VanBijenGelders u bij de verantwoording van de subsidie, krediet of andere overheidsfinanciering.