WBSO 2019

Ondernemers en bedrijven die nieuwe producten, processen of IT ontwikkelen kunnen voor 2019 subsidie aanvragen. Wat verstaat de WBSO-regeling onder “nieuw”? Het betekent dat de innovatie alleen nieuw voor de eigen onderneming moet zijn.

De subsidie is ook in 2019 tot € 350.000 kosten 40 % voor starters en 32 % voor de overige bedrijven. Een bedrijf kan maximaal 3 jaar als starter worden aangemerkt als de afgelopen 5 jaar de onderneming maximaal 4 jaar personeel in loondienst had.

Boven de € 350.000 kosten voor het ontwikkelingswerk is het subsidiepercentage 14 %.

Voor zelfstandigen is ook subsidie mogelijk via een vermindering van de te betalen inkomstenbelasting.

Aanvragen kunnen door het jaar voor verschillende perioden worden ingediend.

Vraag oriënterend advies bij onze adviseur Norbert Klein (0652068400). Er is meer mogelijk dan u wellicht denkt.